Kuka on?

Olen Anu Olkkola, Valviran laillistama puheterapeutti (FM). Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2002 ja työskennellyt siitä saakka puheterapeuttina. Vuodesta 2011 alkaen olen toiminut yrittäjänä ja Kelan vaativan lääkinnällisen puheterapiakuntoutuksen palveluntuottajana.

Olen työstäni innostunut puheterapeutti. Työskentelen laaja-alaisesti erilaisten vaikea-asteisten puheen ja kielen kehityksen pulmien parissa, mutta erityinen kiinnostuksen kohteeni on epäselvän puheen kuntoutus. Puheterapiassa tärkein työkalu on terapeutti itse. Iloisuus ja leikkisyys sekä lasta kannatteleva ja ihasteleva katse on tärkeässä roolissa puheterapiassani. Koen vahvuudekseni kyvyn tulkita lasta ja saada arkakin lapsi mukaan vuorovaikutukseen. Tavoitteenani on, että lapsi kokee puheterapiasta lähtiessään tulleensa hyväksytyksi ja ihastelluksi juuri sellaisena kun on. Käytössäni on monipuolisesti erilaisia terapiavälineitä. Käytän tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kommunikaatiokansioita, kuvallisia toimintatauluja, tukiviittomia ja pikapiirtämistä. Terapiakielenä on suomi. Vanhempien ohjaus onnistuu tarvittaessa myös englannin kielellä.

Puheterapeutti Anu Olkkola
Pupupuu ja Mopopupu

Asiakastyön lisäksi olen ollut mukana kehittämässä kuntoutusmateriaalia lasten äänteellisten taitojen kuntoutukseen: “Pupupuu – yksikonsonanttisia harjoituksia äänteelliseen kuntoutukseen” ja “Mopopupu – kaksikonsonanttisia harjoituksia äänteelliseen kuntoutukseen.”