Mitä on?

Puheon Oy on Lahdessa ja lähikunnissa toimiva lasten ja nuorten puheterapiapalveluita tarjoava yritys. Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikointikykyä arjen erilaisissa toimintaympäristöissä. Puheterapia on leikkisää ja iloista tavoitteellista toimintaa, jossa asiakkaan ja terapeutin välisellä hyvällä vuorovaikutussuhteella ja asiakkaan lähiympäristön kanssa tehtävällä yhteistyöllä on suuri merkitys.

Puheterapiaan voi tulla Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutuspäätöksellä. Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen voi olla oikeutettu, mikäli vuorovaikutuksen, puheen ymmärtämisen tai puheen tuoton pulmat ovat vaikea-asteisia. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haettaessa tarvitaan kuntoutussuunnitelma, jonka laatii julkisessa terveydenhuollossa toimiva lääkäri. Tämä Kelan myöntämä kuntoutus on kuntoutuspäätöksen saaneelle asiakkaalle maksutonta ja Kela korvaa kustannukset suoraan palveluntuottajalle. Kelan päätöksen saaneet asiakkaat voivat hakea myös tukea terapian matkakustannuksiin.

Puheterapiaan voi tulla myös julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Lyhyille ohjaus- ja arviointikäynneille voi tulla myös omakustanteisesti. Jonotilanteesta saat ajantasaista tietoa ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Puheterapeutti Anu Olkkola